Fórum

Otázky a odpovědi

Jak správně vybrat čistič vody nebo vodní filtr

Každý, kdo dospěl k rozhodnutí pořídit si čistič vody, se nevyhnutelně setká s problémem výběru – jaký filtr koupit? S líbivým designem, nebo ten, který bývá nejčastěji v reklamách, zahraniční, nebo domácí výroby, se samostatným kohoutkem, filtrační konvici, anebo filtr, který nám poradí soused? Ovšemže si vážíme názoru Vašeho souseda, ale přece jen vybíráte filtr pro sebe, a proto se pokusíme proniknout do problému hlouběji.

Proč má voda z kohoutku špatnou chuť a páchne?

Zápach a chuť vody z kohoutku jsou způsobeny přítomností chlóru. Kromě toho, také chlorované organické látky (vznikající působením chlóru na organické látky přítomné ve vodě) mohou zesilovat nepříjemný zápach.

Cožpak chlór je nebezpečný?

V souladu s hygienickými normami není koncentrace chlóru přítomná ve vodovodní vodě nebezpečná pro zdravé osoby. Ovšem u jedinců s astmatickými nebo alergickými chorobami může dokonce i malá koncentrace aktivního chlóru způsobit zhoršení jejich stavu. Navíc chlór reaguje s organickými látkami přítomnými ve vodovodní vodě a způsobuje vznik chlorovaných organických sloučenin (např. chloroformu, chlorfenolu a dioxinu).

Je dešťová voda zdravá?

Atmosférický vzduch je většinou silně znečištěn různými technogenními látkami (oxidy dusíku a síry, organickými sloučeninami, radioaktivním prachem). Všechny tyto látky padají na zem ve formě „kyselého deště“.

Lze špatnou vodou vylepšit převařením?

Vařením vody lze zničit baktérie a snížit koncentraci těkavých organických sloučenin (VOC), ale koncentrace netěkavých a anorganických látek tím naopak vzroste.

Může u filtru Aquaphor dojít k uvolňování pohlcených škodlivin zpět do filtrované vody?
V čističích vody AQUAPHOR plní funkci hlavního sorbentu aktivované iontoměničové vlákno AQUALEN a aktivní uhlí ze skořápek kokosových ořechů. Funkční povrchové skupiny vlákna AQUALEN zachycují ionty těžkých kovů pomocí formace chelatačních komplexů. Díky chelatačním mechanizmům zůstávají ionty olova, mědi, kadmia, rtuti a jiných prvků prakticky nevratně vázány ve struktuře. Extrémně jemná poréznost kompozitních filtračních modulů zajišťuje zachycení všech podstatných nečistot.

Mohu filtrovanou vodu skladovat?

Pro skladování do následujícího dne se doporučuje přechovávat filtrovanou vodu v chladničce.

A co voda balená v lahvích?

Importovaná i tuzemská balená voda je většinou vyráběna čištěním obyčejné vodovodní vody (s výjimkou minerální vody z přírodních zdrojů). Způsob tohoto čištění je založen na stejných principech je tomu u vodních filtrů AQUAPHOR.

Proč se čistá, průzračná voda z arteziánských studní rychle kalí a žloutne?

Arteziánská voda, přicházející do styku s jílovým podložím je zpravidla obohacena minerálními solemi obsahujícími hliník, železo a ionty způsobující tvrdost vody. Koncentrace železa může dosahovat až 30 mg/l. Poté, co je voda vystavena působení kyslíku, rozpustné ionty železa oxidují a mění se v nerozpustný oxid železitý, který se sráží a způsobuje rezavou barvu vody.

Co je to předfiltr?

Předfiltr je první bariérou pro nečistoty obsažené ve vodě. Odstraňuje pevné usazeniny jako je rez, zrnka písku atd. a prodlužuje tak životnost mnohem dražšího, hlavního čističe vody. Nečistoty mohou sestávat z částeček různých velikostí: od velkých zrn písku až po submikronové koloidy. Předfiltr tyto částice odstraňuje. Jemnost „síta“ předfiltru závisí na materiálu, ze kterého je předfiltr vyroben a na jeho konstrukci.

Které sorbenty jsou použity v čističích vody AQUAPHOR?

AQUAPHOR Corp. používá pouze vysoce kvalitní materiály, určené pro styk s potravinami: aktivované iontoměničové vlákno AQUALEN, vysoce kvalitní granulované aktivní uhlí ze skořápek kokosových ořechů, různé iontoměničové pryskyřice a KARBONOVÝ BLOK AQUAPHOR. Jako hlavní sorbent využívá AQUAPHOR patentovaný KOMPOZIT Z AKTIVNÍHO UHLÍ (ACC) – mřížku sestávající z aktivního vlákna a granulovaného aktivního uhlí (GAC), která poskytuje vynikající sorpční výkon a kapacitu ve vztahu ke škodlivým organickým a anorganickým sloučeninám (chlór, chloroform, fenoly, pesticidy, měď, rtuť atd.) v kombinaci s výbornou schopností zadržovat nečistoty.

Výběr filtrů Aquaphor - Podle využití

Vodní filtry Aquaphor - plaťte kartou!

Náš partner

Náš partner: upravenavoda.cz vodní filtry, filtrační konvice, reverzní osmóza

Doporučujeme z nabídky - vodní filtry AquaphorAquaphor - informace pro zákazníky

Sídlo

Výdejní místo


Žitná 565/16
120 00 Praha 2