O společnosti

O společnosti

Hodně krátce o společnosti Aquaphor:
- je největším zpracovatelem a výrobcem sorbentů pro čistění vody a rovněž největším výrobcem vodních filtrů, využívajících tyto sorbenty
- má přes 900 zaměstnanců
- byla založena v roce 1992

Především, nabízíme prohlídnout video o společnosti Aquaphor: 

Teď bychom rádi Vám něco pověděli o historii naší společnosti a její rozvoji:

Společnost Aquaphor byla založena jako firma využívající špičkové technologie ve všech fázích tvorby produktu, počínaje vědeckými a návrhářskými pracemi, až po konečnou fázi výroby.

Aquaphor má dnes největší chemickou výrobu vláknových sorbentů v Evropě. Kromě toho má firma jedinečné zkušenosti v oblasti výroby modulů na základě technologie karbonových bloků, lití plastů a montáže vodních filtrů. Úroveň vědeckého potenciálu firmy Aquaphor je zajištěna chemickým, mikrobiologickým, konstrukčním a technologickým oddělením.

Aquaphor klade velký důraz na výběr dodavatelů, protože se orientuje na maximální kvalitu a spolehlivost své produkce. Suroviny a značná část komponentů je dodávána předními firmami z USA, Německa, Finska, Japonska a Velké Británie.

Sortiment

Aquaphor může potěšit spotřebitele širokým sortimentem filtračních systémů. Voda se dostává do našich domácností různými cestami – někdo používá studnu, někdo má vlastní vodovod, většina však využívá městský vodovodní systém. Aquaphor se postará o každého.

Aquaphor vyrábí vodní filtry, které jsou určeny pro různé kategorie spotřebitelů: laciné filtry na kohoutek, konvice pro chaty, filtry pod dřez se zvláštním kohoutkem, a také vysoce efektivní systémy pro kompletní čistění vody.

Jedinečnost

Na rozdíl od většiny firem, zabývajících se čistěním vody, Aquaphor samostatně realizuje celý cyklus výroby své produkce: od vědeckého nápadu, až po výrobu a prodej hotového zboží.

Výroba je automatická, řízená průmyslovými řídícími jednotkami a ovládaná hydraulickými a pneumatickými prvky automatů japonských a německých výrobců. Při výrobě Aquaphor využívá originálním způsobem vyrobené materiály a také původní konstrukce a technologie, kryté patenty USA, Ruska a jiných států.

Mezi ně patří unikátní lisovací linka pro výrobu karbonových bloků s použitím vláknových sorbentů, linka na míchání vláknových a granulovaných absorpčních materiálů, největší v Evropě výrobna iontoměničového vlákna.

Vláknové materiály Aqualen (patenty USA a Ruska), speciálně zpracované pro použití při čistění vody, v kombinaci s jemně granulovanými sorbenty spolehlivě odstraňují téměř všechny nežádoucí příměsi z vody, určené k čištění. Žádná nečistota filtrem neprojde!

Při výrobě produkce Aquaphor se používá progresivní technologie rychlého prototypování (Rapid Prototyping). Konstrukce jakéhokoliv produktu se skládá z fáze návrhu, výroby modelu, upřesnění konstrukce, kontroly připojení dílů a výzkumu ergonomických vlastností produktu.

V prototypových strojích, které jsou vlastně 3D tiskárnami, lze model získat za desítky hodin. Používá se zde metoda vrstevného nánosu nitkovitého polymeru (FDM Fused Deposition Modeling). Pracovní hlavice stroje, do které je přiváděn polymer, se pohybuje ve třech směrech, polymer vystupuje z hlavice ve formě nitky a ihned tuhne. Výsledkem je přesný prostorový model zboží. Technologie RP několikanásobně snižuje čas potřebný pro zpracování nového produktu.

Základním krédem společnosti Aquaphor je stabilní vysoká kvalita produkce a využití špičkových technologií, proto se obměna technického vybavení provozů uskutečňuje každé 3–4 roky. Za tímto účelem jsou nakupovány nové modely strojů a přístrojů.

Kontrola jakosti

Stále se rozvíjející potenciál společnosti Aquaphor je podporován aktivní spoluprací s hlavními ruskými vědeckými institucemi.

Výzkumné laboratoře provádějí komplexní kontrolu jakosti vstupních materiálů, mezioperační analýzu a rovněž kontrolu jakosti výstupní produkce. Za tímto účelem jsou laboratoře vybavené nejnovějším zařízením, které zahrnuje systémy kapilární elektroforézy, molekulární spektrofotometrie, plynové chromatografie a absorpční spektrofotometrie.

Jednou z nejdůležitějších podmínek pro umožnění dodávek zboží a služeb zákazníkovi je vlastnictví certifikátu shody systému managementu jakosti (systému kvality) ve vztahu k mezinárodnímu standardu ISO 9001:2000. Jelikož Aquaphor je společností, orientující se především na vysokou kvalitu své produkce a její soulad s mezinárodními standardy, certifikace systému managementu je jedním ze základních úkolů.

Standard stanoví požadavky nejen na samotnou jakost produkce, ale i na systém organizace řízení výroby, který musí zajišťovat předpokládanou a stabilní úroveň jakosti produkce. Z pohledu standardů řady ISO 9000 se považuje za kvalitní ta produkce, která splňuje jak certifikované (předepsané), tak i předpokládané (nepředepsané) požadavky klienta.

Certifikát jakosti LGA

V červenci 2007 produkce společnosti Aquaphor obdržela certifikát jakosti LGA. Neuvěřitelná jakost produkce Aquaphor je vyzkoušená a potvrzená známou německou korporaci LGA s tím, že produkce naprosto odpovídá mezinárodním a evropským standardům.

Skupina společnosti LGA, která je jednou z nejlepších korporací ve svém oboru na evropském trhu, se zabývá kontrolou souladu produkce s mezinárodními standardy a její certifikací. Hlavní oddělení, které se nachází v Norimberku má více než 30 kanceláří po celém Německu a v zahraničí.

LGA pracuje nezávisle a nespolupracuje s žádnými fyzickými ani s právnickými osobami. Certifikát LGA je už dlouhá léta ukazatelem pro evropské spotřebitele, protože garantuje úplnou shodu produkce s nejvyššími mezinárodními standardy jakosti. Korporace pečlivě vybírá ty nejsolidnější produkty, které následně projdou četnými zkouškami a analýzami, prováděnými pouze v nejlepších akreditovaných evropských laboratořích vysoce kvalifikovanými profesionály.

Geografie prodeje

Díky velké známosti obchodní značky Aquaphor a stálé reklamní podpoře se vodní filtry Aquaphor úspěšně prodávají na celém území Ameriky, Ruska, Maďarska, Velké Británie, Jižní Koreje, Ekvádoru, Sýrie, Německa, Ukrajiny, Moldávie, Lotyšska, Estonska, Běloruska, Litvy, Kazachstánu, Uzbekistánu, Srbska, Česka, Slovenska a řady dalších zemí.

 

Výběr filtrů Aquaphor - Podle využití

Vodní filtry Aquaphor - plaťte kartou!

Náš partner

Náš partner: upravenavoda.cz vodní filtry, filtrační konvice, reverzní osmóza

Doporučujeme z nabídky - vodní filtry AquaphorAquaphor - informace pro zákazníky

Sídlo

Výdejní místo


Žitná 565/16
120 00 Praha 2