Reklamace

Reklamace

Vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží e-mailem na: aquaphor@aquaphor.cz.
Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura). Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.
Kontaktujte telefonický +420 733 5555 46 a popište problém. Poskytneme vám úplné a odborné informace, sdělíme vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Chcete zboží vrátit ve 14denní lhůtě?

  • Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
  • Lhůta 14 dnů začíná běžet v den převzetí zboží.
  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Reklamaci můžete osobně předat na adrese: ** AQUA-OR s.r.o. Žitná 565/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město**
Výrobek musí mít nepoškozený obal a nepoužitý.

Jak postupovat když…

Je přijaté zboží poškozené.

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Česká pošta – oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
GLS – oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 841 700 700.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vašeho čísla účtu na vrácení peněz. Zboží zašlete spolu s daňovým dokladem. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
Po obdržení Vaší zásilky zboží zkontrolujeme a v případě splnění výše uvedených podmínek Vám obratem zašleme dobropis k potvrzení. Částku odpovídající ceně vráceného zboží na Váš účet zašleme nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení potvrzeného dobropisu (bez skutečné ceny za dopravu a to i v případě, že nebyla účtována, a bez nákladů za odeslání zboží ve výši 200 Kč s DPH). Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Jakýkoliv jiný než výše uvedený postup není možný a v případě zaslání zboží na dobírku bude zásilka odmítnuta a vrácena zpět.

Výměna nebo vrácení zboží

V případě chybně objednaného zboží je možno v některých vyjímečných případech po vzájemné dohodě provést jeho výměnu nebo vrácení za podmínky, že nebylo instalováno a použito. V tomto případě ho zákazník zašle na vlastní náklady na naši výše uvedenou adresu (ne na dobírku). Po provedení kontroly jeho stavu mu bude vystaven dobropis na cenu odeslané zásilky, od které bude odečtena skutečná cena dopravy (i v případě, že nebyla fakturována) a úhrada vzniklých nákladů za odeslání zboží 200 Kč (včetně DPH). Dobropisovaná částka bude do 48 hodin od doručení potvrzeného dobropisu poukázána na účet sdělený zákazníkem nebo o ní bude snížena cena nově objednaného zboží. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme v hotovosti. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Neopravitelná závada

Pokud je zboží neopravitelné máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus.

Výběr filtrů Aquaphor - Podle využití

Vodní filtry Aquaphor - plaťte kartou!

Náš partner

Náš partner: upravenavoda.cz vodní filtry, filtrační konvice, reverzní osmóza

Doporučujeme z nabídky - vodní filtry AquaphorAquaphor - informace pro zákazníky

Sídlo

Výdejní místo


Žitná 565/16
120 00 Praha 2